ผู้บริหาร

นายประยูร เวชมะโน
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2013
ปรับปรุง 22/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 67785
Page Views 131631
" สุขสันต์วันสงกรานต์ 13 - 15 เมษายน 2557 "
  • 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปมติการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ เ 04 เม.ย. 57
สรุปมติการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๖ มีนาค 06 มี.ค. 57
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา2 27 ม.ค. 57
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา1 27 ม.ค. 57
สรุปมติการประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๕๗ 24 ม.ค. 57
ผลการคัดเลือกบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโครงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพและมา 17 ม.ค. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิ-ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใ 13 ม.ค. 57
รายชื่อผู้มีสิทธิ-ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใ 13 ม.ค. 57
แนวทางจัดงานวันครู ประจำปี 2557 10 ม.ค. 57
รายชื่อผู้ยังไม่ไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553-2555 07 ม.ค. 57
หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
สรุปมติการประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๕๗
แนวทางจัดงานวันครู ประจำปี 2557
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรี
ให้ข้าราชการครูไปปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการคุณธรรมฯ ปี 2556
การนิเทศโครงการพัมนาครูทั้งระบบ โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

หนังสือราชการจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ข่าวจากเขตต่างๆ

ภาพกิจกรรม
สูมาคารวะรอง มงคล หมวกพิกุล รองอดุล เทพกอม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประยูร เวชมะโน
เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ รองอดุล เทพกอม
แสดงความยินดีกับ น้องเอ เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขต ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่และมอบของที่ระลึก
ร่วมวางพวดหรีดและเคารพศพ คุณแม่บัวเขียว จอมเมือง คุณแม่ยาย ท่านรองธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต
ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพ คุณแม่คุณไพรวรรณ เบญจมาลย์ มารดาคุณชลวิทย์ เบญจมาลย์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวืทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
.