ผู้บริหาร

นายประยูร เวชมะโน
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2013
ปรับปรุง 18/09/2014
สถิติผู้เข้าชม 90371
Page Views 171297
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.น่าน เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปมติการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ ก 08 ก.ย. 57
การเสนอขอเครื่องราชชั้นสายสะพายประจำปี 2557 เป็นกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม) 15 ส.ค. 57
การเสนอขอเครื่องราชชั้นสายสะพายประจำปี 2557 เป็นกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม) 14 ส.ค. 57
แจ้งการให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 08 ส.ค. 57
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 31 ก.ค. 57
สรุปผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ(ชุดที่ 2) ส 25 ก.ค. 57
สรุปมติการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ 24 ก.ค. 57
สรุปผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว 17/2552) 24 ก.ค. 57
การประชุมเชิงวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 24 ก.ค. 57
ค่าพาหนะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 24 ก.ค. 57
หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา
สรุปมติการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ก
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ
สรุปมติการประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๕๗
แนวทางจัดงานวันครู ประจำปี 2557
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

หนังสือราชการจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ข่าวจากเขตต่างๆ

ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเลื่อนขั้นเงินเดือนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16)
ร่วมวางพวดหรีดและเคารพศพคุณพ่อพินิจ เชี่ยวสุวรรณ บิดา ผอ.ชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ
สูมาคารวะรอง มงคล หมวกพิกุล รองอดุล เทพกอม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประยูร เวชมะโน
เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ รองอดุล เทพกอม
แสดงความยินดีกับ น้องเอ เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขต ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่และมอบของที่ระลึก
ร่วมวางพวดหรีดและเคารพศพ คุณแม่บัวเขียว จอมเมือง คุณแม่ยาย ท่านรองธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวืทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
.