ผู้บริหาร

นายประยูร เวชมะโน
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2013
ปรับปรุง 25/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 81162
Page Views 156473
" กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.น่าน เขต 1 ยินดีต้อนรับ"
ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ(ชุดที่ 2) ส 25 ก.ค. 57
สรุปมติการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ 24 ก.ค. 57
สรุปผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว 17/2552) 24 ก.ค. 57
การประชุมเชิงวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 24 ก.ค. 57
ค่าพาหนะกรรมการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ด้านที่ 1 24 ก.ค. 57
เร่งรัดในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชีพทางการศึกษา 24 ก.ค. 57
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ 22 ก.ค. 57
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 30 มิ.ย. 57
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและจรร 26 มิ.ย. 57
สรุปผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 17/2552) 12 มิ.ย. 57
หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ
สรุปมติการประชุม อ.ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๕๗
แนวทางจัดงานวันครู ประจำปี 2557
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรี
ให้ข้าราชการครูไปปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการคุณธรรมฯ ปี 2556

หนังสือราชการจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ข่าวจากเขตต่างๆ

ภาพกิจกรรม
ร่วมวางพวดหรีดและเคารพศพคุณพ่อพินิจ เชี่ยวสุวรรณ บิดา ผอ.ชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ
สูมาคารวะรอง มงคล หมวกพิกุล รองอดุล เทพกอม ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประยูร เวชมะโน
เยี่ยมไข้และให้กำลังใจ รองอดุล เทพกอม
แสดงความยินดีกับ น้องเอ เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขต ฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ร่วมทำบุญขึ้นบ้านใหม่และมอบของที่ระลึก
ร่วมวางพวดหรีดและเคารพศพ คุณแม่บัวเขียว จอมเมือง คุณแม่ยาย ท่านรองธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต
ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพ คุณแม่คุณไพรวรรณ เบญจมาลย์ มารดาคุณชลวิทย์ เบญจมาลย์
ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพคุณแม่บุญตุ้ม วรรณวัต คุณแม่ผอ.วีระพันธ์ วรรณวัต
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวืทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
.